Lò đốt rác thải sinh hoạt ENDECO TL-S

Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt model ENDECO TL-S 500, 1.000, 1.500, 2.000

Xác định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự...

Doanh nghiệp đã và đang hoạt động có cần lập lại ĐTM theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

Luật Bảo vệ môi trường vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, một trong những vấn đề được doanh...

Đối tượng, thủ tục đăng ký môi trường theo quy định mới

Đăng kí môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng...

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường

Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm (VHTN), đối tượng phải thực...

Lập giấy phép môi trường cho doanh nghiệp – Đơn vị thực hiện

Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công...

Biểu mẫu áp dụng trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cập nhật theo luật mới

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được ban hành hướng dẫn Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP....

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 – Không phải dự án nào cũng phải lập ĐTM

Luật BVMT 2020 cũng quy định rõ hơn về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)....

Quy trình và thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (cập nhật mới nhất)

Chủ dự án đầu tư, cơ sở còn gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu về quy định lập báo cáo đánh giá tác...

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định mới

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022 với nhiều quy định mới trong việc cải cách...

1 2 3 4 Tiếp >>

Đối tác