Đánh giá môi trường (EA) là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) của một kế hoạch, chính sách, chương trình, hoặc các dự án thực tế trước khi quyết định tiến hành thực hiện hay không

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đếm môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó không. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như "xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.

Đánh giá môi trường có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc về thủ tục hành chính liên quan đến sự tham gia của cộng đồng và tài liệu về việc đưa ra quyết định và có thể bị xem xét lại theo luật pháp.ĐTM đặc biết ở chỗ chúng không yêu cầu tuân thủ một kết quả về môi trường đã định trước, nhưng họ yêu cầu các nhà ra quyết định phải tính đến các giá trị môi trường trong các quyết định của mình kết hợp cùng với việc khảo sát lấy ý kiến của người dân để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

 

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

–         Tất cả các doanh nghiệp chuẩn bị hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc phụ lục II, III của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

–         Mỗi doanh nghiệp mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh, sản xuất đều được nghị định quy định rõ về đối tượng lập báo cáo đtm, cụ thể là dựa vào công suất và quy mô để xác định doanh nghiệp bạn phải nộp tại Bộ Tài Nguyên hay Sở Tài Nguyên.

Luật quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

       - Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị              định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

- Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 Quy định chi tiết thi hành một số diều của nghị định 40/2019/NĐ-CP. 

-   Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

–         Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

–         Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Quy định xử phạt vi phạm báo cáo đánh giá tác động môi trường

–         Theo nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể tại điều 9 chương 2 của nghị định này nêu rõ các hình thức xử phạt đối với những trường hợp vi phạm khi thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

–         Mức phạt tiền thấp nhất là từ 5.000.000 đến 10.000.000 và cao nhất là từ 180.000.000 đến 200.000.000. Bên cạnh đó, còn có hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoat động từ 3 đến 6 tháng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định tại các điểm m, n, o và q Khoản 1 và Khoản 2  tại điều 9 chương 2, đồng thời phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.

Quy trình lập báo cáo ĐTM

–         Khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu, lập thuyết minh dự án

–         Tiến hành lấy mẫu nền phân tích làm cơ sở để lập hồ sơ

–         Tổng hợp thông tin lập hồ sơ báo cáo đtm

–         Tiến hành thủ tục tham vấn ý kiến cộng đồng theo quy định( trường hợp nằm ngoài KCN)

–         Nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho chi cục bảo vệ môi trường

–         Thành lập hội đồng thẩm định bảo vệ hồ sơ về dự án.

–         Chỉnh sửa và trình ký chờ ra quyết định phê duyệt.

Nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường ở đâu ?

Dựa vào quy mô, công suất, ngành nghề của từng doanh nghiệp thuộc nghị định 18/2015/NĐ-CP sẽ có những nơi thụ lý thẩm định khác nhau như sau:

–         Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

–         Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Ban quản lý các khu công nghiệp

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Phòng 2006, Tòa V2, Văn Phú Victoria, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129/ 66 527 111

 

Đối tác