Chủ dự án đầu tư, cơ sở còn gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu về quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Thấu hiểu điều đó, công ty chúng tôi hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường mới nhất như sau:

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

2. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

+ Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

+ Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;

+ Trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt quy định tại khoản 9 Điều này không tính vào thời hạn thẩm định;

+ Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b khoản này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 1: Khảo sát thông tin chung dự án: vị trí địa lý, các hạng mục công trình và hoạt động của dự án; nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm cuả dự án; công nghệ sản xuất, vậ hành; tiến độ, tổng mức đầu tư…

Bước 2: Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh dự án và khảo sát môi trường của dự án: điều kiện địa lý- địa chất, môi trường tự nhiên-kinh tế- xã hội liên quan đến dự án.

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

Bước 4: Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành và tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bước 5: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học)

Bước 6: Tiến hành tham vấn cộng động nơi thực hiện dự án

Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất theo:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Số 23 Dịch vụ 2, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 / 024 66 527 111

 

Đối tác