Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì? Nội dung và thời hạn của giấy phép?

Quan trắc nước ngầm

Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quan trắc nước ngầm là quá trình đo đạc, theo dõi...

Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức

Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển. Nguồn nước mặt,...

Khai thác nước ngầm và hệ quả

heo Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội, do nước ngầm bị khai thác quá mức, bề...

Nhiễm kim loại nặng

Kim loại nặng và sự tác động của nó đến cơ thể con người

Chất lượng nước sinh hoạt Hà Nội: Nhập nhằng các kết luận, người dân biết tin ai?

Trong khi nước sinh hoạt Hà Nội đang trục trặc với các các nghi vấn xung quanh việc nhiễm độc tố...

<< Trước 1 2

Đối tác

0975 649 380