Văn bản pháp lý có hiệu lực từ tháng 01/2022

Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực: Đề cao vai trò của chính quyền và người dân

Giấy phép môi trường (GPMT)

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ...

Nghị định về viễn thám quản lý, giám sát tài nguyên môi trường

Nghị định về viễn thám quản lý, giám sát tài nguyên môi trường

 Tiêu chuẩn quốc gia về tro, xỉ nhiệt điện đốt than Của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro, xỉ nhiệt điện đốt than

Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường

Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường

Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt

Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên...

Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu...

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa, xã hội, kéo theo đó là sự bùng nổ...

Quan trắc khí thải công nghiệp

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải từ ống khói, ống thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế...

1 2 Tiếp >>

Đối tác