Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ liên hệ hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 để được hỗ trợ nhanh nhất

LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC HẰNG NĂM

1./ Tại sao cần phải lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước? Đối tượng nào cần phải thực hiện?

– Theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, doanh nghiệp có phát sinh lưu lượng nước thải trên 5 m3/ngày.đêm phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm.

– Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm là một công việc bắt buộc để báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận cho cơ quan cấp phép.

– Trường hợp doanh nghiệp không Lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định 36/2020/NĐ-CP.

2./ Căn cứ pháp lý

+ Luật số: 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước

+ Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

+ Thông tư 27 /2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định việc đăng kí khai thác nước dưới đất, mẫu nộp hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

+ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+ Nghị định 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản

+ Thông tư 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

3./ Nôi dung báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hằng năm:

+ Mẫu báo cáo hoạt động xả nước thải vào nguồn nước theo thông tư 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.

4./ Thời hạn nộp báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước?

 + Hằng năm trước ngày 15 tháng 12 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ gửi báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép xả nước thải.

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất theo:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Số 23 Dịch vụ 2, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 / 024 66 527 111

 

Đối tác