Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải cho phòng khám

Cơ sở hoạt động khám chữa bệnh có phát sinh nước thải y tế với quy mô nhỏ hơn 5m3/Ngày đêm vẫn phải có giấy phép xả thải vào nguồn nước.

 • Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu được của các cơ sở doanh nghiệp hoạt động và sản cuất.
 • Theo TT  số 27/2014/ TT- BTNMT:
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô dưới 5m3/ngày.đêm nhưng phải có giấy phép xả thải vào nguồn nước là cơ sở hoạt động khám chữa bệnh phát sinh nước thải y tế…
 • Giấy phép xả thải sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương biết nguồn gốc xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận. Chính quyền sẽ dựa vào giấy phép xả thải để kiểm tra đối chiếu và dễ dàng kiểm soát hơn.

Quy trình xin cấp giấy phép xả thải cho phòng khám:

 • Khảo sát, thu thập số liệu của phòng khám.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm.
 • Đánh giá mức độ gây ô nhiễm từ hoạt động của phòng khám đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
 • Phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của phòng khám.
 • Tiếp cận, thu thập thông tin của phòng khám thải ra nguồn tiếp nhận.
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải tiếp nhận.
 • Lập bản đồ vị tri xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000
 • Lập hội đồng thẩm đinh và phê duyệt.

Thời hạn của giấy phép và thời hạn gia hạn:

 • Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm, được xem xét và gia hạn thêm không quá 05 năm.
 • Tại thời điểm xin gia hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không ít hơn 03 tháng.
 • Nếu vi phạm các quy định trong xả thải tùy vào trường hợp, mức độ nặng nhẹ sẽ bị phạt hành chính, đình chỉ hoạt động (cụ thể trong NĐ 149/2004 NĐ-CP ngày 27/07/2004) bên cạnh đó bắc buộc phải khắc phục hậu quả.

Ngoài ra theo quy định của luật bảo vệ môi trường mỗi năm phòng khám phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi về cơ quan quản lý môi trường địa phương. còn theo bộ y tế thì định kỳ các cở sở y tế phải gửi báo cáo giám sát môi trường định kỳ về cơ quan quản lý y tế.

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất theo:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Số 23 Dịch vụ 2, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 / 024 66 527 111

 

 

 

Đối tác