Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long chuyên tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Liên hệ: 0975 649 380 ...

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 tên gọi cam kết bảo vệ môi trường được đổi thành kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.

Đây là hồ sơ pháp lý để ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường bao gồm quá trình phân tích, đánh giá, dự báo các ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thực hiện hoạt động của dự án đó. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

a) Căn cứ để thực hiện lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Căn cứ thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường

b) Đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Chủ dự án, chủ cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền.

3. Quy trình thực hiện kế hoạch

 • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn…
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường sẽ thực hiện.
 • Xây dựng, cam kết thực hiện các chương trình quản lý và giám sát môi trường
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có chức năng thẩm định, phê duyệt.

4. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

a) Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

 • 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yếu cầu nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 thông tư 27/2015/TT-BTNMT.
 • 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

b) Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

 • 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 5.6 thông tư 27/2015/TT-BTNMT
 • 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

c) Các loại giấy tờ cần thiết khi lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất/ Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
 • Sơ đồ vị trí dự án

Để được giải đáp, tư vấn Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129

Website: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Phòng 2006, Tòa V2, Văn Phú Victoria, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

 

 

Đối tác