Những thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết cho các cơ sở, phòng khám nha khoa đa khoa trước và sau khi đi vào hoạt động...

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÒNG KHÁM NHA KHOA, ĐA KHOA

Trong thời gian gần đây, các phòng khám nha khoa, đa khoa tư nhân được xây dựng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hiện tại Luật Môi trường lại ngày càng được siết chặt thì bắt buộc các cơ sở y tế, các phòng khám phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ môi trường cũng như phần nước thải phát sinh phải có biện pháp xử lý, khắc phục, hạn chế tối đa ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Các hồ sơ môi trường cần thiết bao gồm:

 • Cam kết bảo vệ môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Đề án bảo vệ môi trường.
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Giấy phép xả thải
 • Giấy phép khai thai thác nước ngầm (trong trường hợp cơ sở sử dụng nước ngầm)
 • Ngoài ra nếu phòng khám nha khoa, đa khoa có phát sinh lượng nước thải nhiều thì cần phải có hệ thống xử lý nước thải

Các văn bản pháp luật quy định:

 • Luật bảo vệ môi trường năm 2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiên lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Quy trình thực hiện lập cam kết bảo vệ môi trường phòng khám đa khoa nha khoa.

 • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt cam kết.

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất theo:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Số 23 Dịch vụ 2, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 / 024 66 527 111

 

Đối tác