Liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 để được tư vấn miễn phí....

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Chúng tôi sẽ giải đáp một số nội dung quy định về Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp”:

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

2. Đối tượng phải lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

3. Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

4. Tần suất Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm?

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp ở đâu?

6. Những thông số cần thực hiện quan trắc môi trường?

7. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

1./ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Ø Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là hồ sơ tập hợp các kết quả quan trắc nước thải, khí thải, quản lý chất thải, tình hình khai thác khoáng sản của doanh nghiệp. Nộp đến các cơ quan quản lý môi trường theo quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ø Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là 1 báo cáo tổng hợp và thay thế các báo cáo định kỳ khác là: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu và khai thác khoáng sản

2./ Đối tượng phải lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

Ø Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã được cấp Giấy phép môi trường (Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc tương đương) phải Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

Ø Riêng Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp

3./ Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

Ø Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm được viết theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019

4./ Tần suất Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ?

Ø Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Ø Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

5./ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp ở đâu?

Nơi nộp báo cáo gồm có:

Ø Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

Ø Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); hoặc Chi cục bảo vệ môi trường nếu được Sở TMNT ủy quyền

6./ Những thông số cần thực hiện quan trắc?

Ø Để xác định các thông số môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần cam kết của doanh nghiệp về chương trình quan trắc/giám sát môi trường định kỳ đã nêu ró trong cuốn hồ sơ môi trường gốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Cam kết bảo vệ môi trường / đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường)

Ø Từ đó sẽ xác định được Vị trí lấy mẫu, Số lượng mẫu, thông số quan trắc, tần suất quan trắc

7./ Đơn vị tư vấn Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

Trên thị trường có nhiều đơn vị tư vấn môi trường, nhưng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một hồ sơ mới được Bộ TNMT ban hành và nội dung rộng cho nhiều lĩnh vực, nên có một số công ty vẫn chưa có lộ trình thực hiện hoặc không hiểu rõ tất cả các lĩnh vực báo cáo dẫn đến có thể không hoàn thành đúng và sai lệch.

Vì vậy Doanh nghiệp cần lựa chọn đúng đơn vị để hoàn thành Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đúng quy định.

Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệp nhiều năm, hiểu rõ từng hạng mục quản lý môi trường của từng doanh nghiệp, từng ngành nghề. Chúng tôi luôn thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, đối chiếu, tổng hợp để đưa ra quy trình thực hiện báo cáo hoàn chỉnh và nhanh nhất.

Ngoài ra chúng tôi có chính sách ưu đãi rất lớn khi hợp tác với khách hàng.

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất theo:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Website: Web: http://thutucmoitruong.vn/    Email: thutucmoitruong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CongtyTuvanMoitruongThangLong

VPGD: Số 23 Dịch vụ 2, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0975 649 380 / +84 (24) 66 525 129 / 024 66 527 111

 

Đối tác