Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Công ty chúng tôi là đơn vị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động về dịch vụ tư vấn môi trường, Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long luôn tự hào là một đơn vị mang tới cho quý khách hàng và đối tác của công ty các giá trị tốt nhất. Công ty chúng tôi chuyên Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các đơn vị trong và các tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất theo đúng quy định của pháp luật để các doanh nghiệp có thể nắm được nội dung và các quy trình thực hiện, quản lý.

1. Tìm hiểu về kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất ?

Các sự cố có liên quan tới các loại hóa chất nguy hiểm thường xảy ra ở hầu hết các nước kể cả những nước đang phát triển và những nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong quá trình sản xuất các hóa chất độc hại thải ra ngoài môi trường sẽ gây ra các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, gây rủi ro tổn hại tới môi trường sống. Hầu hết sự cố hóa chất gây tổn thương trực tiếp tới sự sống của con người do phơi nhiễm trực tiếp qua mắt, da, qua hệ hô hấp, tới tiêu hóa hay một số nguyên nhân gây ra từ việc nhiễm tạp chất trong đất và nước đã gây những ảnh hướng nghiêm trọng tới chuỗi cung cấp thực phẩm.
Để ngăn chặn, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro và hậu quả (nếu có) do các sự cố hoá chất gây ra, các cơ quan chức năng đã ban hành các quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất như: Luật hoá chất, Nghị định 113/2017/NĐ-CP,  Thông tư 32/2017/TT-BCT.

2. Đối tượng cần phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất?

Đối với các cơ sở, dự án sản xuất, lưu trữ và sử dụng các loại hoá chất nguy hiểm có khối lượng hóa chất lưu trữ lớn nhất ở tại một thời điểm có mức lớn hơn hoặc bằng ngưỡng giới hạn được quy định tại Phụ Lục 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP sẽ phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.

 3. Văn bản pháp luật liên quan

– Chính phủ ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Nghị định có hiệu lực ngày 25/11/2017 theo đó Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP.

– Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.thay thể cho thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013.

– Luật Hóa chất, Số: 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

– Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bãi bỏ Điều 8 của Nghị định này.

– Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.

4. Một số hồ sơ cần trong việc lập kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với DN Việt Nam) và giấy phép đầu tư (với DN nước ngoài)

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy phép kinh doanh của chi nhánh (nếu có)

– Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có)

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hay Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC tại doanh nghiệp

– Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Đề án BVMT hay Cam kết BVMT hay Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.

– Biện pháp chữa cháy và biện pháp cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án

– Bản vẽ Sơ đồ thoát hiểm tổng thể dự án

– Danh sách tên hóa chất,(công thức hóa học nếu có) khối lượng, phiếu an toàn hóa chất của mỗi loại

-Bản vẽ các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất, hiện tại và dự kiến (nếu có) trong mặt bằng dự án. (Cần phân biệt rõ các điểm ngầm, nổi, nửa ngầm)

Mỗi vị trí cung cấp thêm thông tin:

  • Diện tích (DxR)

  • Để loại hóa chất gì

Số lượng người dự kiến có mặt tại đây

– Thống kê Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm (Vật liệu chế tạo, và kích thước), các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất…

– Danh sách Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ dự kiến sử dụng trong dự án (chi tiết cho tưng khu vực nếu có)

– Danh sách nhân lực quản lý hóa chất, sơ đồ tổ chức

– Danh sách trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, số lượng, tình trạng thiết bị cho mỗi khu vực sử dụng

– Nội quy lưu trữ hàng hóa, xuất nhập hàng hoá .

5. Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP về  kế hoạch phòng ngừa hóa chất?

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 9/10/2017 vầ có hiệu lực thi hành 25/11/2017, theo đó một số điều khoản bãi bỏ của nghị định cũ và nghị định được thay thế, Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP hết hiệu lực và Bãi bỏ Điều 8 của Nghị định 77/2016/NĐ-CP, tuy nhiên trong nghị định có hướng dẫn về điều khoản chuyển tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước khi nghị định có hiệu lực như sau:

– Các cá nhân, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trước được sử dụng đến khi hết hạn.

– Các dự án được quy định ở khoản 2 Điều 20 của NĐ 113/2017/NĐ-CP đã đi vào hoạt động trước khi ban hành Nghị định mà chưa có Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phê duyệt, phải tiến hành xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản lý tiếp nhận thẩm định, phê duyệt trong vòng 02 năm.

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà dịch vụ tư vấn môi trường Thăng Long chia sẻ, nếu quý đơn vị cần tư vấn xây dựng kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất, hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn tận tình các thủ tục pháp lý, công tác xây dựng an toàn hóa chất.

 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

VPDD: p. 2006 tòa V2- Văn Phú – Victoria – Phường Phú La – Q. Hà Đông – Hà Nội

Hotline: +84 (24) 66 525 129/66 527 111 

Email: thutucmoitruong@gmail.com

Website: thutucmoitruong.vn

 

Đối tác