Giới thiệu chung về công ty

I/. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

1.1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp:

–        Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên  trở  lên hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 năm 2005 thông qua.

–        Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long thành lập và hoạt động theo Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102043436 do Phòng đăng ký kinh doanh số 03 – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 11 năm 2009.

–        Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

–        Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long tổ chức lực lượng và điều hành hoạt động của công ty trên cơ sở Điều lệ đã được Hội đồng thành viên thông qua tháng 11/2009.

1.2. Các chức năng kinh doanh chính:

–        Tư vấn về môi trường; (Đánh giá tác động môi trường, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, lập hồ sơ khai thác nước dưới đất, lập báo cáo hiện trạng môi trường, lập báo cáo quan trắc giám sát môi trường…

–        Xây dựng thi công bãi chứa rác thải

–        Xử lý nước thải;

–        Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;

–        Thu gom rác thải độc hại khác;

–        Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác: khử độc các nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp;

1.3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng chẵn)

1.4. Số tài khoản: 102010000961237

Ngân hàng giao dich: Ngân hàng công thương chi nhánh Hà Tây

1.5. Mã số thuế: 0104262200

1.6. Đại diện doanh nghiệp trước pháp luật:

Ông: Trần Văn Long            Chức vụ: Giám đốc

 

II/ TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – MỤC TIÊU

2.1. Tầm nhìn

Từng bước xây dựng Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long thành Nhà tư vấn chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức am hiểu sâu về chuyên môn, quy trình công nghệ đem lại những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng; Chung tay cùng cộng đồng xây dựng một môi trường xung quanh chung ta phát triển bền vững và thân thiện

2.2. Sứ mệnh

Cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế Công nghiệp thì vấn đề Bảo vệ môi trường hiện đang là vấn đề hết sức cấp bách. Ngày 29/12/2005 Quốc hội đã thông qua luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, Chính Phủ đã ban hành các nghị định thực hiện luật bảo vệ môi trường như: Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, đặc biệt Nghị định số 117/2009/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2009 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghiệp vụ chuyên môn về môi trường rất rộng lớn, hiện tại rất nhiều các cơ quan, doanh nghiệp khó có điều kiện tự tìm hiểu, và đánh giá được chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường của cơ quan mình, chính vì vậy không đưa ra được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp

Quy luật phát triển cần có sự chuyên môn hóa cao, do vậy sự giúp đỡ của các đơn vị tư vấn là hoàn toàn cần thiết. Các đơn vị tư vấn có sứ mệnh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực môi trường, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp

Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long ra đời cũng nhằm thực hiện các sứ mệnh đó

2.3. Mục tiêu

Với sứ mệnh của mình chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Thông qua những sản phẩm chúng tôi sẽ đem lại cho quý cơ quan, doanh nghiệp các thông tin cần thiết về luật môi trường hiện

Với mục tiêu tạo nên một môi trường xung quanh chúng ta phát triển bền vững và thân thiện với con người chúng tôi cam kết sẽ đem lại cho khách hàng những dịch vụ chất lượng tốt nhất

Đối tác