Các trường hợp khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước  không phải xin phép

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng...

Giấy phép khai thác nước

Các cơ sở khai thác nước ngầm cần phải xin giấy phép khai thác nước dưới đất ( nước ngầm) để có...

Bọt chất thải độc hại phủ trắng xóa đường phố Ấn Độ

Những người đi đường ở Ấn Độ buộc phải lái xe vòng qua những ụ bọt lớn bốc mùi hôi thối trong...

Kem làm từ nước thải ô nhiễm ở Đài Loan

Ba sinh viên Đài Loan làm 100 cây kem từ nước thải nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về...

Môi trường sống đang hủy hoại giác quan về mùi

Các nghiên cứu khẳng định môi trường sống hiện nay đang hủy hoại giác quan về mùi, làm cho con...

Đối tác

0975 649 380