TTHC môi trường cho DN mới, DN chuẩn bị đầu tư

TTHC môi trường cho DN mới, DN chuẩn bị đầu tư

(Tư vấn) Trước khi đi vào hoạt động thi công ty cần phải thực hiện các hồ sơ môi trường như sau: 1. Đánh giá môi trường chiến lược: Đối tượng quy...

Xem thêm
TTHC môi trường cho DN đã đi vào hoạt động

TTHC môi trường cho DN đã đi vào hoạt động

Sau khi đi vào hoạt động, nếu công ty chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, hay bản đăng ký đạt tiêu chuẩn...

Xem thêm
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực...

Ngày 18/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc...

Xem thêm
Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính về môi trường

Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính về môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính về Đề án bảo vệ môi trường chi...

Xem thêm

Tư vấn thủ tục hành chính môi trường

Nhiễm kim loại nặng

Nhiễm kim loại nặng

Kim loại nặng và sự tác động của nó đến cơ thể con người

Xem thêm
Quan trắc nước ngầm

Quan trắc nước ngầm

Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quan trắc nước ngầm là quá trình đo đạc, theo dõi một cách có hệ thống về đo mực nước, lưu lượng và...

Xem thêm
Amoni trong nước sinh hoạt và tác hại tới sức khỏe

Amoni trong nước sinh hoạt và tác hại tới sức...

Bản thân Amoni không quá độc với cơ thể, nhưng nếu tồn tại trong nước với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép, nó có thể chuyển hóa thành các...

Xem thêm
Hà Nội đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không khí

Hà Nội đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường...

UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn kinh phí đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không khí theo lộ trình đến năm 2020

Xem thêm

Quan trắc môi trường

Chất lượng nước sinh hoạt Hà Nội: Nhập nhằng các kết luận, người dân biết tin ai?

Chất lượng nước sinh hoạt Hà Nội: Nhập nhằng...

Trong khi nước sinh hoạt Hà Nội đang trục trặc với các các nghi vấn xung quanh việc nhiễm độc tố Asen, chất lượng nước xuống thấp do hàm lượng...

Xem thêm
Khai thác nước ngầm và hệ quả

Khai thác nước ngầm và hệ quả

heo Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội, do nước ngầm bị khai thác quá mức, bề mặt thành phố đang bị lún rải rác. Qua quan trắc,...

Xem thêm
Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức

Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức

Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển. Nguồn nước mặt, thường được gọi là tài nguyên nước mặt, tồn tại thường...

Xem thêm
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì? Nội dung và thời hạn của giấy phép?

Xem thêm

Tài nguyên nước

Nước thải xi mạ

Nước thải xi mạ

Nước thải xi mạ sẽ phát sinh từ các khâu sản xuất của xí nghiệp, nhà máy chuyên hoạt động về xi mạ công nghiệp. Tính chất và độ nguy hiểm của nước...

Xem thêm
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa...

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa, xã hội, kéo theo đó là sự bùng nổ về dân số...

Xem thêm

Xử lý môi trường

Đối tác

0975 649 380