Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì ?

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một hồ sơ tương đương như hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể là những doanh nghiệp có quy mô và công suất nhỏ mà đã đi vào hoạt động, đây cũng là một hồ sơ quan trọng của doanh nghiệp phải khai báo cho các cơ quan chức năng quản lý môi trường trực thuộc nhằm kịp thời đưa ra những giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường xung quanh.

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 4 năm 2015 mà chưa có hồ một trong những hồ sơ môi trường như kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường thì bắt buộc phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Riêng những doanh nghiệp hoạt động sau ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến nay thì phải chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Luật quy định lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

· Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

· Căn cứ luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014

· Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Xử phạt không có đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Căn cứ vào điều 11 chương 2 nghị định 179/2013/NĐ-CP có nêu rõ những mức vi phạm cho doanh nghiệp khi không thực hiện lập đề án môi trường đơn giản cụ thể mức phạt như sau:

· Mức phạt thấp nhất từ 1.000.000 đến 3.000.000 và cao nhất là từ 150.000.000 đến 200.000.000.

· Bên cạnh đó, còn có những mức phạt bổ sung tùy vào mức độ vi phạm như: tạm đình chỉ hoạt động từ 3 đến 6 tháng nếu không có đề án bảo vệ môi trường

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

· Sau khi tiếp nhận thông tin công ty môi trường Đoàn Gia Phát sẽ đến khảo sát, thu thập số liệu, hồ sơ pháp lý liên quan.

· Lấy mẫu phân tích như: không khí, tiếng ồn, nước thải…

· Tổng hợp lập hồ sơ theo mẫu đã được thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn.

· Trình chủ đầu tư ký và nộp đề án đơn giản cho cơ quan có thẩm quyền

· Thành lập hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại công ty.

· Nộp lại hồ sơ đã điều chỉnh theo yêu cầu của đoàn kiểm tra chờ ra giấy xác nhận

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Phòng Tài Nguyên và Môi trường.

 

Đối tác

0975 649 380