Quan trắc khí thải công nghiệp

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải từ ống khói, ống thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế...

Hà Nội đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không khí

UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn kinh phí đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không...

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Ba phát minh có thể cứu đại dương khỏi thảm họa rác thải nhựa

Những phát minh thu gom, xử lý chất thải nhựa có thể giúp các vùng biển tránh khỏi nguy cơ ngập...

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì? Nội dung và thời hạn của giấy phép?

Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính về môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT về việc công bố...

Amoni trong nước sinh hoạt và tác hại tới sức khỏe

Bản thân Amoni không quá độc với cơ thể, nhưng nếu tồn tại trong nước với hàm lượng vượt quá...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Ngày 18/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính,...

Quan trắc nước ngầm

Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quan trắc nước ngầm là quá trình đo đạc, theo dõi...

Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức

Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển. Nguồn nước mặt,...

1 2 Tiếp >>

Đối tác

0975 649 380