Vỡ đập hồ chứa, 45.000 m3 chất thải phân bón tràn vào nhà dân

Vỡ đập hồ chứa, 45.000 m3 chất thải phân bón tràn vào nhà dân

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa, xã hội, kéo theo đó là sự bùng nổ...

Quan trắc khí thải công nghiệp

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải từ ống khói, ống thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế...

Hà Nội đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không khí

UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn kinh phí đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không...

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì? Nội dung và thời hạn của giấy phép?

Quan trắc nước ngầm

Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quan trắc nước ngầm là quá trình đo đạc, theo dõi...

Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức

Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển. Nguồn nước mặt,...

Khai thác nước ngầm và hệ quả

heo Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội, do nước ngầm bị khai thác quá mức, bề...

Nhiễm kim loại nặng

Kim loại nặng và sự tác động của nó đến cơ thể con người

1 2 Tiếp >>

Đối tác

0975 649 380