/

Lập đề án bảo vệ môi trường giá rẻ

Chính phủ đã ban hành nghị định 35/2014/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn thực hiện đề án BVMT

Trong nghị định 35/2014/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định đối với các cơ sở, doanh nghiệp như sau:

1.+Trước khi đi vào hoạt động cần có ĐTM hoặc cam kết BVMT ( tùy thuộc quy mô, theo phụ lục nghị định 29/2011/NĐ-CP)
+Cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa có ĐTM hoặc CKBVMT: nếu quy mô tương đương ĐTM thì phải lập ĐABVMT chi tiết, quy mô tương đương CKBVMT thì phải lập ĐABVMT đơn giản.
2.Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định: các đối tượng là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 05/6/2011nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là thủ tục môi trường), ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, phải khắc phục hậu quả vi phạm là hoàn thành việc lập đề án bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phê duyệt hoặc xác nhận trước 05/6/2013. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Theo đó:

+Trước ngày 5/6/2013 các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa có các thủ tục môi trường sẽ bị xử phạt , ngoài ra cần phải làm ĐABVMT ( đơn giản hoặc chi tiết ) để khắc phục hậu quả
+Nghị định 35/2014/NĐ-CP quy định những doanh nghiệp nào đã đi vào hoạt đông tính đến thời điểm ngày 05 tháng 6 năm 2011 có quy mô tương đương ĐTM, CKBVMT mà chưa có, ngoài việc bị xử theo quy định pháp luật , phải lập ĐABVMT và phải hoàn thành trước ngày 31/12/2014
+Thông tư 22/2014/TT-BTNMT hướng dẫn nghị đinh 35/2014/NĐ-CP : việc lập và thực hiện ĐABVMT theo thông tư 01/2012/TT-BTNMT 

Công ty chúng tôi chuyên lập đề án bảo vệ môi trường giá rẻ thủ tục nhanh gọn.

Quý vị có nhu cầu lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200 
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241 
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0988 409 465 (Ms. Như Thùy)

 

Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com

 


 


Các tin khác