/

Thủ tục lập hồ sơ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải

hack vcoin-hack xu-hack xu zing-nap the zing-hack cf -hack vcoin-hack audition-mua sung cf -bug sung cf-mua sung cf-bau vat cf


Cấp mới sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
 Chủ nguồn thải CTNH phải lập ba bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH để nộp cho CQCP địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có cơ sở, bao gồm:
 • Đơn đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1(Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của BTNMT)
• Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
• Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.  
Tất cả giấy tờ phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.
• Khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, mỗi chủ nguồn thải sẽ được cấp một mã số QLCTNH theo quy định tại Phụ lục 6(Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 /12/2006 của BTNMT) 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải sẽ kèm theo một bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ đã nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục. 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải có hiệu lực cho đến khi cần điều chỉnh hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động. 
• Điều chỉnh đăng ký sổ Chủ nguồn CTNH 
 Chủ nguồn thải phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải kèm theo các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sổ đăng ký hiện có đến CQCP trong các trường hợp sau:  
• Đã có Sổ đăng ký được cấp theo các quy định có trước Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 /12/2006 của BTNMT 
• Thay đổi, bổ sung loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng CTNH tối đa đăng ký phát sinh  
• Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (hay chủ sở hữu, điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở

 


 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
VPGD: P202, CT8C, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Trụ sở: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241 
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0936 870 259 (Ms. Như Thùy)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com

Quản trị nội dung: Như Thùy